Ajankohtaista

Kymmenien miljoonien eurojen investoinnit omakotitalonäyttelyiden avulla Petäjävedellä ja Kangasniemellä

No comments

Tiedote 21.1.2013

Petäjävedellä ja Kangasniemellä järjestettyjen Omakotitalonäyttelyiden rakentamisvaikutukset näyttelyalueilla ja jatkomarkkinointialueilla ovat vuoden 2012 päättyessä yhteisarvoltaan arviolta yli 25 miljoonaa euroa. Tähän mennessä tehtyjen varausten toteutuessa rakentamisen kokonaisvolyymi kasvaa yli 30 miljoonaan euroon. Arvio perustuu toteutuneisiin tonttien myynti- ja varauslukuihin. Omakotitalon hintalukuna on käytetty vuoden 2008 uuden omakotitalojen keskihintaa. Summa sisältää myös kuntien infrastruktuuriin tehdyt investoinnit. Asuntokauppa jatkuu vilkkaana sekä rakentaminen on vilkastunut yleisesti molemmista kunnissa.

Suomen ensimmäisen Omakotitalonäyttely järjestettiin Petäjävedellä vuonna 2009 Halkokankaan I alueella, josta rajattiin näyttelyalueeksi 28 tonttia. Loput 16 tonttia toimivat jo näyttelyn valmistelun aikana lisämarkkinointialueena. Heinäkuussa 2009 järjestettyyn näyttelyyn valmistui 19 näyttelykohdetta, joihin tutustui 18000 näyttelyvierasta reilun kahden viikon aikana.

Vilkastuneen tonttikysynnän johdosta kunta nopeutti Halkokangas II alueen rakentamista ja 44 tontin jatkomarkkinointialue valmistui kesäkuussa 2009. Tällä hetkellä Halkokankaan 88 tontista rakennettuja on 63 ja varattuja 5 tonttia. Näyttelyn jälkeen kunta kaavoitti ja rakensi infran Kaksosten alueelle, jonka 20 tontista rakennettu tai varattu on 13 tonttia. Tonttivarannon ylläpitämiseksi kunnanhallitus päätti 10.12.2013 käynnistää välittömästi Halkokangas III kaavoituksen.

Petäjäveden kunnan strategiana oli nostaa kunnan asukasluku 4100 asukkaaseen. ” Tämä tavoite on kirkkaasti saavutettu ja Omakotitalonäyttelyn rooli tavoitteen saavuttamisessa on ollut keskeinen”, toteaa kunnanjohtaja Teppo Sirniö. Kunnan asukasluku kasvaa voimakkaasti ja kunta koetaan vetovoimaisena Jyväskylän seudun täyden palvelun asuinpaikkana. ”Nopeutunut tonttimyynti, vilkastunut rakennustoiminta, ostovoiman lisääntyminen sekä infrastruktuurin tehostunut käyttö tuovat näyttelyyn sijoitetun panoksen moninkertaisesti takaisin”, jatkaa Sirniö.

Kangasniemen kunta päätti tarttua kunnan asukasluvun vähenemiseen hyödyntämällä jo tuloksia tuottaneella näyttelymallilla. Päätös vuoden 2011 Omakotitalonäyttelyn järjestämisestä tehtiin tammikuussa 2010. Näyttelyalueeksi valikoitu Säynätlammen alue, jonka asemakaava päivitettiin mm. muuttamalla rivitalotontit omakotitalotonteiksi. Näyttelyalue valmistui rakennettavaksi kesäkuussa 2010.

Heinäkuussa 2011 järjestetyssä näyttelyssä esiteltiin yhdeksän näyttelykohdetta, joiden lisäksi ulkonäyttelyesittelijöitä oli yhteensä 44 kappaletta. Lisäksi kunnan keskustassa rinnakkaiskohteena oli pienkerrostalo. Näyttelyyn tutustui kaikkiaan n. 8000 näyttelyvierasta.

Tällä hetkellä koko Säynätlammen näyttelyalueen 47 tontista myyty tai varattu 28 tonttia. Rinnakkaiskohteena olleesta pienkerrostalokohteesta on 16 asunnosta myyty jo 14. Pienkerrostalon investoinnit eivät kuitenkaan ole mukana rakentamisvaikutuslaskelmassa. Kunnanhallitus päätti 7.1.2013 kokouksessaan, että Säynätlammen alueen kaavaa laajennetaan välittömästi alueen eteläpuolelle, jolloin alueelle syntyy arviolta 20 – 30 uutta tonttia.” Kangasniemellä rakentaminen on jatkunut erittäin vireänä ja heijastusvaikutusta on ollut myös muualla kunnassa tapahtuvaan rakentamiseen”, toteaa kunnanjohtaja Pekka Toivonen. Tänä vuonna kunta jatkaa aktiivista asukasmarkkinointia mm. tukemalla omakotitalorakentajia merkittävällä summalla.

”Molemmat näyttelykunnat ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten kunnan strategisista linjauksesta johdetulla aktiivisella toiminnalla saadaan merkittäviä tuloksia.”, toteaa toimitusjohtaja Timo Ovaskainen Poklossi Oy:sta. Alun perin näyttelymalli kehitettiin keskisuomalaisten kuntien käyttöön. Molemmat näyttelyhankkeet koordinoinut sekä näyttelymallin kehittämisestä ja konseptoinnista vastannut Poklossi Oy laajentaa toimintaa nyt koko Suomeen. ”Havaitsimme, että maakunnallisesti merkittävälle kustannustehokkaalle toimintamallille on selkeä kysyntä myös Keski-Suomen ulkopuolella. Hankittuamme tuotemerkin käyttöömme kesällä 2012 voimme kehittää näyttelymallia vastaamaan yhä paremmin kuntasektorin tarpeita. Jatkossa voimme edistää myös vapaa-ajan asumisen aluemarkkinointia koko Suomen alueella”, jatkaa Ovaskainen. Jatkokehityksenä Poklossi Oy kehittänyt yhdessä Humap Software Oy:n kanssa verkkosovelluksen, jolla voidaan ohjata koko näyttelyprojektia ja työskennellä yhteisöllisesti jakaen työtehtäviä ja osaamista.

Omakotitalonäyttely on väline kuntien vetovoimaisuuden lisäämiseen. Toimintamallissa tietty alue otetaan tehomarkkinointiin, edistetään alueen rakentamista ja alueella järjestetään näyttelytapahtuma. Näyttely- ja kehittämishanke toteutettiin Petäjävedellä vuosina 2007 – 2009 ja Kangasniemen näyttelyhanke 2010 – 2011. Kaksi ja puoliviikkoiset näyttelytapahtumat on järjestetty heinäkuun lopussa. Omakotitalonäyttely on rekisteröity tuotemerkki.

valudigitalKymmenien miljoonien eurojen investoinnit omakotitalonäyttelyiden avulla Petäjävedellä ja Kangasniemellä
Lue lisää

Esiselvityksellä liikkeelle

No comments

Esiselvitys on luonteva tapa aloittaa työskentely tapahtumaa kohti. Siinä selvitetään ja kartoitetaan missä laajuudessa ja missä Omakotitalonäyttely on mahdollista toteuttaa.

Esiselvitys on luonteva tapa saada lisää tietoa esimerkiksi omakotitalonäyttelystä tai sitä hyödyntävästä toimintamallista ja soveltuvuudesta kunnan tarpeisiin. Esiselvityksen avulla kunnalla on mahdollista kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa näyttely ja selvittää soveltuvia alueita. Samalla selviää kiinnostuneiden tahojen laajuus eri asuinalueita  ja omakotitalonäyttelyä kohtaan. Näyttely on yksi tapa edistää muun muassa kunnan tonttien markkinointia, paikallista yritystoimintaa ja  asukasluvun kasvattamista.

Starttiprojekti vie näyttelytapahtuman valmistelua suoraviivaivaisemmin kohti maalia. Työskentely soveltuu kunnille, joilla on valmiina oleva alue ja tavoitevuosi.

Omakotitalonäyttelyn esiselvitys/starttiprojektit on tehty seuraaville kunnillle:

  • Kangasniemen esiselvitys 2009.
  • Toivakan esiselvitys 2010.
  • Saarijärven esiselvitys 2010.
  • Tammelan kunta starttiprojekti 2012
  • Kristiinankaupunki starttiprojekti 2012
  • Hirvensalmen kunta starttiprojekti 2013
  • Lapinlahden kunta starttiprojekti 2013
valudigitalEsiselvityksellä liikkeelle
Lue lisää